nota de informare privind prelucrarea datelor personale

 1. CATEGORIILE DE DATE, SCOP, TEMEI DE PRELUCRARE

Linia Bio SRL prelucrareaza date cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră prin intermediul formularului „Creare cont” prin care se usureaza accesul și navigarea pe site-ul www.liniabio.ro, reprezentând mijlocul prin care pot fi plasate comenzi pe acest site.

Linia Bio SRL prelucrează datele pe care dumneavoastră le puneti la dispozitie prin intermediul email-ului notat în formularul din pagina de contact www.liniabio.ro în cazul în care alegeti sa ne transmiteti mesaje.

Inregistrarea și livrarea comenzii dumneavoastra presupune prelucrarea de catre Linia Bio SRL a următoarelor date cu caracter personal:

 • Nume
 • Prenume
 • Titulatura
 • Adresa
 • Nr. de telefon
 • Adresa e-mail
 • Parola contului creat pe acest site

Prelucrarea datelor are la bază executarea contractului dintre părți, precum și obligația legală privitoare la facturare.

Dacă furnizarea date personale aparținând altor persoane, trebuie să asigurați personal informarea persoanei în cauză și să obțineți consimțământul acesteia, dumneavoastră deținând responsabilitatea asupra acordării tuturor informațiilor și a obținerii consimțământului în vederea prelucrării.

 

 1. DIVULGAREA DATELOR CĂTRE TERȚI

Vă informăm că Linia Bio SRL va păstra confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar dezvăluirea acestora către terți se va putea face doar în condiții legale, către:

 • instituții sau autorități publice
 • societăți de contabilitate partenere
 • societăți bancare
 • furnizori, însă numai în vederea îndeplinirii scopului pentru care aceste date cu carater personal ne-au fost furnizate de către dumneavoastră
 • firme de curierat

Vă informăm că nu se divulga date cu caracter personal unor persoane neautorizate, iar accesul la acestea este limitat la persoanele direct implicate în procesul de prelucrare.

Datele cu character personal sunt în siguranță si ne asigurăm că destinatarii datelor cu caracter personal asigură securitatea și confidențialitatea acestora, în conformitate cu scopul pentru care le-au fost transmise și cu respectarea drepturilor care vă sunt garantate.

 

 1. DIVULGAREA DATELOR CĂTRE STATE TERȚE

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către alte companii, organizații sau persoane din state terțe sau organizații internaționale.

 

 1. DURATA DE PRELUCRARE

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate pe durata necesară executării contractului, mai exact pe perioada necesară preluării, prelucrării și livrării comenzii, la care se adaugă un termen de 5 ani după executarea contractului.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi stocate în scopul trimiterii de newsletter-uri cu oferte și discount-uri, în cazul în care vă exprimați consimțământul în acest sens la crearea contului.

Perioadele de stocare au la bază dispoziții legale, precum și protejarea interesului legitim al Operatorului. În orice caz, stocarea datelor se va face strict pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor de mai sus.

După îndeplinirea termenelor de păstrare a datelor sau ca urmare a unei solicitări de ştergere a datelor, Linia Bio SRL poate să dispună anonimizarea datelor (lipsindu-le astfel de caracterul de identificare) și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

 

 1. PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

 

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate
 • dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării
 • dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare
 • dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul de a depune plângere.

Puteți exercita drepturile de mai sus prin trimiterea unei notificări scrise către Linia Bio SRL, la sediul din Jud.Alba, Loc. Sebes, Str. Augustin Bena, nr.11 A, sau la următoarea adresă e-mail: comenzi@liniabio.ro

Vă puteți retrage oricând consimțământul prin transmiterea unei solicitări scrise pe adresa societatii sau prin e-mail cu privire la datele asupra cărora intenționați acest lucru. În anumite situații însă, nefurnizarea datelor de către dumneavoastră ne pune în imposibilitatatea de a presta seriviciile solicitate, cum sunt cele de livrare a comenzii, precum și de întocmire a documentelor de plată.

 

 1. AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR

Plangerile se pot formula către:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

la sediul acesteia din București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania

sau la adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro